Головна стор?нка

Про агентство
- структура
- мета та завдання
- послуги

Новини
- арх?в новин

Проекти
- ВИБОРИ-2012
- АМС Newsletter
- м?сцев? вибори
- експертний клуб

Досл?дження

Опитування

Посилання

Зворотн?й зв'язок

 
 

 

Рейтинги

AMC Newsletter

 
 

Структура агентства

Агентство моделювання ситуац?й (АМС) под?ля?ться на ряд департамент?в:

 • департамент ?нформац??;
 • департамент анал?тики;
 • департамент PR-технолог?й;
 • департамент виборчих технолог?й;
 • прес-служба;
 • мон?торингова група
В?тал?й Бала

Директор Агентства - В?тал?й Бала

Народився 18 листопада 1965 року в м?ст? Буськ Льв?всько? обл. Громадянин Укра?ни з 1991 року, прожива? в Укра?н? все життя.
У 1982 роц? зак?нчив середню школу в м.Мукачево, Закарпатсько? обл.
У 1982-1983 рр. працював слюсарем 2 розряду на Мукач?вському завод? керам?чно? плитки.
У 1983-1985 рр. проходив д?йсну в?йськову службу.
У 1985-1987 рр.- працював слюсарем 4 розряду на Мукач?вському завод? керам?чно? плитки.
У 1987-1992 рр.- навчався в Ки?вському державному ун?верситет? ?мен? Тараса Шевченка на факультет? м?жнародних в?дносин та м?жнародного права.
У 1992-1995 рр. - навчався в асп?рантур? ?нституту м?жнародних в?дносин Ки?вського державного ун?верситету ?мен? Тараса Шевченка.
У 1993-1994 рр. - стажувався в ?вропейському ?нститут? Вищих М?жнародних Студ?й (Франц?я).
1995-2000 рр. - президент телерад?окомпан?? "Д?П КАНАЛ ПЛЮС". Автор телев?з?йних програм "Висока пол?тика" та "Д?П КАНАЛ".
З 2000 року пом?чник-консультант народного депутата Укра?ни ?.М.Сал?я.
2006-2007 рр. - радник В?це-Прем'?р-м?н?стра Укра?ни.
З липня 2002 року директор "Агентства моделювання ситуац?й"

 

Олекс?й Голобуцький

Заступник директора - Олекс?й Голобуцький

Народився 26 травня 1976 року у Ки?в?.
Отримав осв?ту в Укра?нському нац?ональному гуман?тарному л?це?, Льв?вському державному ун?верситет? ?м. ?.Франка (?сторичний факультет).
З 2003 року - асп?рант ?нституту ?вропейських досл?джень НАН Укра?ни.

З серпня 1993 р. - на громадськ?й робот?:
У 1993-1995 рр. працював у Центральному Провод? Укра?нсько? республ?кансько? парт?? (УРП);
- Голова Молод?жно? орган?зац?? республ?канц?в Укра?ни (МОРУ);
- сп?вкоординатор журналу "Пол?тика плюс".

У 1995-1997 рр. - заступник Голови Всеукра?нського об'?днання "Зарево", експерт фонду "Укра?нська перспектива", кер?вник проект?в "Фонду сприяння правовим та пол?тичним реформам".
З 1996 - член Головно? Ради Об'?днання "Молода Укра?на".
1997 р. - голова анал?тично? служби "Фонду п?дтримки нац?онально? безпеки".
1999 р. - член Головно? Ради парт?? "Молода Укра?на", голова ?нформац?йно-анал?тично? служби, редактор анал?тичного часопису "Молода Укра?на".
Сп?вавтор наукових та публ?цистичних роб?т з ?стор?? та пол?толог??: "Пол?тичн? парт?? Укра?ни" (1996), "Сучасний профсп?лковий рух в Укра?н?" (1996), "Беларусь перед выбором: демократия или авторитаризм" (1996), "Укра?нський пол?тичний рух на Наддн?прянщин? к?нця XIX - початку XX ст." (1996), "Вибори-98" (1997), "Молода Укра?на: сучасний орган?зований молод?жний рух та неформальна ?н?ц?атива" (2000), "E-Ukraine. ?нформац?йне сусп?льство в Укра?н?: бути чи не бути" (2001), "Зелена Укра?на" (2001), "Електронний уряд" (2002).

Серпень 2001 року - заступник директора ?нституту ?нформац?йного сусп?льства.
С?чень 2001 року - член Правл?ння Агентства РАТАУ.

 

Валентин Якушик

Науковий кер?вник проект?в - д.п.н. Валентин Якушик

 

Ярослав Павловський

Кер?вник департаменту анал?тики, експерт - Ярослав Павловський
http://www.pavlovsky.in.ua
yaroslav@pavlovsky.in.ua

Народився 14 с?чня 1976 року у м. Запор?жж?. Укра?нець. Одружений. Вихову? доньку Солом?ю, 2005 р.н.

Навчався в Укра?нському гуман?тарному л?це?, у Нац?ональному техн?чному ун?верситет? Укра?ни (НТУ-КП?).
З 1994 року почав займатись активним громадським та пол?тичним життям, перебуваючи у лавах Молод?жно? орган?зац?? "Республ?канц? Укра?ни" Ки?во-могилянського братства.
1995 р. - член-засновник Центру досл?джень проблем громадянського сусп?льства.
З жовтня 1996 р. - член Об'?днання "Молода Укра?на".
1997 р. - сп?вроб?тник ?нформац?йно-анал?тично? служби блоку "Вперед, Укра?но!", а згодом Парт?? "Реформи ? порядок".
1998 р. - пол?тичний оглядач газети "Правда Укра?ни", заступник Головного редактора газети "Метро плюс".
Червень 1998 року - лютий 1999 р. - кер?вник ?нформац?йно-анал?тично? групи Парт?? Зелених Укра?ни.
Березень 1999 - грудень 1999 р. - член Головно? Ради Парт?? "Молода Укра?на", кер?вник ?нформац?йного в?дд?лу ?АС Парт??.
Березень 2000 - с?чень 2001 р. - експерт-анал?тик ТОВ "Пол?корп". З с?чня 2001 р. - член Правл?ння Агентства РАТАУ.
З серпня 2001 р. - заступник Директора ?нституту ?нформац?йного сусп?льства.
Cп?вавтор книг "Абетка укра?нського пол?тика" (Ки?в-1998), "Зелена Укра?на" (Ки?в-2001), "Демо-верс?я. Сьогодн?шн? л?дери Укра?ни: прим?рювання рол? Президента. Прогностичний анал?з виборчо? та п?слявиборчо? стратег?? найб?льш ймов?рних кандидат?в у Президенти" (Ки?в-2003).

 

Тетяна Голобуцька

Кер?вник департаменту соц?олог?? - Тетяна С?вак

Спец?ал?зац?я: соц?олог?я (прикладна та теоретична, анал?тика ? прогностика). Сп?вавтор науково? монограф?? з ювенолог?? "Молода Укра?на: сучасний орган?зований молоджний рух та неформальна ?н?ц?атива". Розробник анал?тики у сфер? парт?йно? ?деолог??, орган?зац?йно? специф?ки формування та функц?онування пол?тичних парт?й в Укра?н?; у сфер? зокрема "зелено?" ?деолог?? та ?нвайронментал?зму загалом у застосуванн? до укра?нських реал?й; у сфер? формування та розвитку в Укра?н? громадянського сусп?льства в ц?лому, окремих його аспект?в; у сфер? соц?альних стосунк?в щодо пол?тики та зокрема електорально? повед?нки укра?нських виборц?в; у сфер? пол?тичних технолог?й, специф?ки ?х застосування в Укра?н?. Розробник анал?тики ? прогностики у сфер? теор?? ?нформац?йного сусп?льства, специф?чних соц?альних трансформац?й на загальносв?товому та локальному укра?нському р?вн?. Здобула вузькоспец?ал?зовану п?дготовку у сфер? культурно-просв?тницько? роботи на територ?? Сх?дно? ?вропи в соц?альному аспект?. Сп?вавтор б?льш як 30 досл?джень у сфер? прикладно? пол?толог??, випущених Агентством моделювання ситуац?й з 2002 р. На даний момент форму? матер?ал для монограф?? "Зародження та розвиток волонтерського руху в Укра?н? ХХ? ст.: в?дновлення ?вропейських ц?нн?сних ор??нтир?в у сусп?льств?".

 

Валер?й Гончарук

Кер?вник департаменту виборчих технолог?й - к.п.н. Валер?й Гончарук

Доцент Ки?вського Нац?онального Ун?верситету ?м. Тараса Шевченка Народився 27 листопада, 1975 року, у селищ? Б?логородка, Ки?всько? обл.

Мон?торингова група агентства займа?ться визначенням ланок вза?мозв'язку м?ж макро- та м?крор?внями пол?тики (вибори до представницьких орган?в р?зних р?вн?в, формування орган?в виконавчо? влади, вза?мод?я м?н?стерств ? в?домств, ?хн?х м?сцевих в?дд?лень з представниками м?сцевого пол?тикуму, ?нш? елементи пол?тично? системи), налагодженням регулярного проведення пол?тичних досл?джень, створення на основ? анал?тичних розробок Агентства пер?одичного друкованого продукту, доведення його до ЗМ?. Кр?м того - створення виборчо? модел? з використанням якомога б?льшого перел?ку ?нструмент?в пол?тичного моделювання, зокрема:

 • соц?олог?чних досл?джень
 • р?зноман?тних мон?торинг?в (загальних настро?в населення, активност? пол?тичних сил, економ?чно?, законодавчо? та ?нформац?йно? активност? пол?тичних д?яч?в тощо)
 • коротко- та середньотерм?нового пол?тичного прогнозування
 • соц?опсихолог?чних досл?джень (створення психолог?чних портрет?в окремих кандидат?в, зб?рних портрет?в виборц?в окремих пол?тичних сил, рег?он?в ? т.?н.)
 • геопол?тичного анал?зу (характеристики рег?он?в, окремих пол?тик?в, документ?в ? т.?н.) тощо.
 
 

При повному або частковому передрукуванн? матер?ал?в сайту посилання на www.agency.org.ua ? обов'язковим
©2003-2021 Агентство моделювання ситуац?й