Головна стор?нка

Про агентство
- структура
- мета та завдання
- послуги

Новини
- арх?в новин

Проекти
- ВИБОРИ-2012
- АМС Newsletter
- м?сцев? вибори
- експертний клуб

Досл?дження

Опитування

Посилання

Зворотн?й зв'язок

 
 

 

Рейтинги

AMC Newsletter

 
 

Наш? послуги

Комплексн? соц?олог?чн? досл?дження:

 • регулярний мон?торинг ЗМ? по ситуац?? на ринку/в пол?тикум?, навколо структури Замовника ? конкурент?в, п?дготовка мед?а-огляд?в ? дайджест?в для кер?вництва;
 • анал?тичн? розробки ? рекомендац??, конкурентний ? ресурсний анал?з.

Стратег?чне планування п?ар-д?яльност? структури Замовника (визначення пр?оритетних напрям?в, ?м?джевих тем, розробка ?нформац?йних привод?в, складання мед?а-плану).

Робота з? ЗМ?: налагодження зв'язк?в з проф?льними виданнями (уточнення бази даних, адрес, залучення до роботи райтер?в видань, уточнення тем, що ?х ц?кавлять, ? способ?в подач? ?нформац??), формування кола лояльних до структури Замовника журнал?ст?в.

Написання ? орган?зац?я розм?щення ?нформац?йних матер?ал?в в ЗМ? на платн?й основ?.

Виконання функц?й зовн?шньо? прес-служби: написання ? редагування представницьких текст?в (прес-рел?зи, тексти для сайту, буклету). Розсилка ? в?дстежування виходу прес-рел?з?в в ЗМ?.

П?дготовка та проведення п?ар-акц?й, заход?в, консультац?йний супров?д.

Позиц?онування першо? особи структури Замовника: п?дготовка до ?нтерв'ю, рекомендац?? щодо виступ?в в аудитор?? ? ЗМ?, психолог?чний супров?д, проведення фотосес?й.

Поточний консалтинг команди ? перших ос?б структури Замовника.

Анал?з ?нформац?йного поля навколо структури Замовника (мон?торинг ЗМ?), масиву статистики й ?ншо? ?нформац?? (рекламно? продукц?? ? т.?н.).

Розробка коректив д?яльност? команди Замовника.

Розробка стратег?? п?ар-кампан?? в Internet.

Орган?зац?я контрпропагандистсько? роботи.

Креативна д?яльн?сть.

Агентство моделювання ситуац?й запроваджу? нову форму роботи з кл??нтами - абонентськ? пакети пост?йного консалтингового супроводу

П?ар-супров?д окремих ос?б(?ндив?дуальний п?ар) та пол?тичних структур

"П?дтримка" "Прогрес" "Прорив"
Вивчення основних характеристик ?м?джу Замовника
Досл?дження реального, тактичного, стратег?чного образу Замовника
П?дготовка та розм?щення 7-10 ?м?джевих матер?ал?в у ЗМ? протягом м?сяця П?дготовка та розм?щення 10-15 ?м?джевих матер?ал?в у ЗМ? протягом м?сяця П?дготовка та розм?щення 15-20 ?м?джевих матер?ал?в у ЗМ? протягом м?сяця
Розробка, допомога у проведенн? та консалтинговий супров?д пол?тичних, економ?чних,
соц?альних та ?нших п?ар-акц?й

П?дготовка (написання, складання тез, тощо) публ?чних виступ?в, заяв, коментар?в представник?в Замовника:

- 2-3 публ?чних виступи;
- 4-5 заяв;
- 8-10 коментар?в.

П?дготовка (написання, складання тез, тощо) публ?чних виступ?в, заяв, коментар?в представник?в Замовника:

- 3-5 публ?чних виступи;
- 5-8 заяв;
- 10-15 коментар?в.

П?дготовка (написання, складання тез, тощо) публ?чних виступ?в, заяв, коментар?в представник?в Замовника:

- 5-8 публ?чних виступи;
- 8-10 заяв;
- 15-20 коментар?в.

 

Проведення трен?нг?в комун?кативно? компетентност?:

- публ?чн? виступи;
- мед?атрен?нг;
- рад?отрен?нг;
- в?деотрен?нг.

Пропозиц?? щодо п?ар-супроводу комерц?йних структур

"Ср?бний" "Прогрес" "Прорив"
Д?агностування комун?кац?йно? д?яльност? кампан??
Розробка п?ар-стратег?? та мед?а-плану
П?дготовка ?нформац?йного портфол?о компан??

Розробка п?ар-матер?ал?в
(5-7 статей)

Розробка п?ар-матер?ал?в
(7-10 статей)

Розробка п?ар-матер?ал?в
(15-20 статей)

 

Орган?зайц?я та проведення прес-конференц?й

Орган?зац?я ?нтерв'ю та фотосес?й

Спец?альн? пропозиц??

Основн? пропозиц?? по робот? з кл??нтом
в сфер? створення 'з нуля' ?м?джево? ? ?нформац?йно? бази пол?тика в?дпов?дного р?вня

 1. Виведення кл??нта протягом п?вроку в режим 'активного пабл?с?т?' за допомогою анал?тичних статей в?д ?мен? кл??нта, матер?ал?в п?ару ? т.д. Формування початкового ?ндексу впливовост? ? авторитетност? кл??нта в профес?йному план? ? зв?дси - у сфер? сусп?льно? д?яльност? ? д?яльност? у сфер? реал?зац?? владних повноважень контролю над цим.
 2. Протягом наступних 4-5 м?сяц?в за допомогою рейтинг?в, концепт?в п?ару, ман?пулювання конкурентними вза?мостосунками суперник?в ? т.п., виведення кл??нта на р?вень в?домого сусп?льного л?дера столичного масштабу.
 3. Через р?к - виведення кл??нта на р?вень в?домого громадського д?яча всеукра?нського масштабу з достатн?м рейтингом вп?знаваност? ? базовим р?внем п?дтримки.

Просування м?жнародного ?м?джу

Агентство пропону? сво?м кл??нтам ексклюзивн? можливост? з формування, коректування ? зм?цнення ?х ?м?джу (персонального, компан??, парт?? ? т.п.) на м?жнародн?й арен?. Суть пропозиц?? поляга? в тому, що АМС сп?впрацю? з оф?ц?йними структурами, що в?дпов?дають за формування м?жнародного ?м?джу Укра?ни в ц?лому. Зокрема, сп?впраця торка?ться сфери формування ? поширення позитивно? об'?ктивно? ?нформац?? про Укра?ну, ?? економ?чний потенц?ал, а також потенц?ал сп?впрац? з нею в багатьох ?нших галузях уряд?в заруб?жних кра?н, б?знес-к?л цих кра?н, громадських, наукових ? осв?тн?х орган?зац?й, м?жнародних структур.

Потенц?йн? партнери й ?нвестори вкрай потребують детальн?шо?, об'?ктивн?шо? ?нформац?? про потенц?ал нашо? кра?ни ? про поточну ситуац?ю - ? з великим ?нтересом сприймають будь-як? достатньо ?нформативн? ? об'?ктивн? матер?али. Проте на користь Укра?ни, щоб ц? матер?али носили максимально позитивний характер, що заохочу? активний економ?чний ? пол?тичний ?нтерес з боку можливих партнер?в. Укра?на прагне привернути м?жнародн? ? заруб?жн? ресурси, забезпечити максимальне сприяння зовн?шньопол?тичним ? зовн?шньоеконом?чним проектам нашо? кра?ни - ? Агентство ? одн??ю з сил, котр? орган?зують под?бн? зусилля.

В?дпов?дно, АМС пропону? учасникам сво?х програм абонентського обслуговування представляти також ?хн? ?нтереси в згадан?й державн?й програм? просування зовн?шнього ?м?джу Укра?ни: в рамках окремих проект?в (що стосуються сфер укра?нського б?знесу, пол?тики, науки ? т.п.), формуючи ?м?джев? матер?али для м?жнародно? ? заруб?жно? аудитор??, звертатися перш за все до матер?ал?в, що стосуються д?яльност? кл??нт?в Агентства. Таким чином, ?м?дж кл??нта просуватиметься на державному р?вн?. Кл??нт АМС опиниться в перел?ку тих ос?б, компан?й, громадських ? пол?тичних структур, на як? держава рекоменду? потенц?йним партнерам звернути увагу в першу чергу, вибравши ?х як зразков? ?нструменти, що формують саме позитивний м?жнародний ?м?дж Укра?ни.

Безумовно, участь в так?й ?м?джев?й програм? не може не в?дбитися позитивно ? на внутр?шньому - галузевому, рег?ональному, всеукра?нському - ?м?дж? кл??нта. Тому Агентство припуска?, що його кл??нти будуть вкрай зац?кавлен? в участ? в описаному державному проект?, використовуючи послуги фах?вц?в АМС.

Абонентське PR-обслуговування

Послуга для п?дпри?мц?в ? б?знес-структур р?зного р?вня з метою орган?зац?? пост?йно? присутност? в ЗМ?, досл?дження ситуац?? навколо компан??, позиц?онування на ринку ? щодо конкурент?в, поточного консалтингу команди ? перших ос?б.

Абонентське PR-обслуговування компан?й (формат 'базовий')

Рекоменду?ться для компан?й, що розвиваються, та прагнуть до п?двищення популярност? (? деяка к?льк?сть новин, необх?дн?сть позиц?онування на ринку ? в?дмежування в?д конкурент?в)

 1. Комплекс необх?дних соц?олог?чних досл?джень:
  - регулярний мон?торинг ЗМ? по ситуац?? на ринку, навколо компан?? ? конкурент?в, п?дготовка мед?а-огляд?в ? дайджест?в для кер?вництва;
  - анал?тичн? розробки ? рекомендац??, конкурентний ? ресурсний анал?з (2 матер?али, на початку ? в к?нц? м?сяця)
 2. Стратег?чне планування PR-д?яльност? компан?? (визначення пр?оритетних напрям?в, ?м?джевих тем, розробка ?нформац?йних привод?в, складання мед?а-плану)
 3. Робота з? ЗМ?: налагодження зв'язк?в з проф?льними виданнями (уточнення бази даних, адрес, залучення до роботи райтер?в видань, уточнення тем, що ?х ц?кавлять, ? способ?в подач? ?нформац??), формування кола лояльних до компан?? журнал?ст?в
 4. Написання ? орган?зац?я розм?щення ?нформац?йних матер?ал?в в ЗМ? на платн?й основ? (Оплата власне розм?щення матер?ал?в в ЗМ? розрахову?ться за окремим мед?а-планом з урахуванням знижок агентства)
 5. Виконання функц?й зовн?шньо? прес-служби. Написання ? редагування представницьких текст?в (прес-рел?зи, тексти для сайту, буклету). Розсилка ? в?дстежування виходу прес-рел?з?в в ЗМ?.
 6. Консультац??, п?дготовка ? проведення PR-акц?й/заход?в (один раз на м?сяць, окреме бюджетування)

Позиц?онування першо? особи компан??: п?дготовка до ?нтерв'ю, рекомендац?? щодо виступ?в в аудитор?? ? ЗМ?.

?нформац?йний аудит

Послуга для б?знесових ? пол?тичних структур з метою аудиту внутр?шньо? ? зовн?шньо? ситуац??, оц?нки ефективност? д?й команди ? ?? корекц??.

Включа?:

 • анал?з ?нформац?йного поля навколо структури Замовника (мон?торинг ЗМ?), масиву статистики й ?ншо? ?нформац?? (рекламно? продукц?? ? т.?н.);
 • проведення як?сних досл?джень масово? св?домост? (3 досл?дницьк? ? 2 проектуюч? фокус-групи, 8 глибинних/експертних ?нтерв'ю);
 • проведення соц?олог?чного опитування (якщо необх?дно);
 • ресурсний анал?з конкурент?в;
 • анал?з ефективност? роботи команди (внутр?шн?й аудит менеджменту);
 • ф?нансовий аудит д?й Команди (за необх?дност?);
 • розробка стратег?? корекц?? д?й команди Замовника.

Терм?ни: в?д 2 (без опитування) до 4 тижн?в.

PR-кампан?я в Internet

Послуга для компан?й з метою позиц?онування б?знес-структури, проект?в ? перших ос?б в Internet, п?двищення вп?знаваност?, цитованост? ? в?дв?дуваност? сайту

 1. Розробка концепц?? просування сайту (анал?з стартово? ситуац??, способи п?двищення вп?знаваност?, цитованост?, в?дв?дуваност?)
 2. Розробка стратег?? PR-кампан?? в Internet:
  - визначення ?нструмент?в PR (форуми, ц?льов? ?нтернет-ЗМ?: мережев? ?нформагентства ? новинн? стр?чки, журнали, анал?тичн? портали, зокрема заруб?жн?);
  - прес-конференц?? в Internet;
  - спецпроекти ('хвил? чуток', злив компромату, запуск компромат сайт?в-'супутник?в' та ?нше)
 3. Мед?апланування ? розм?щення матер?ал?в в Internet-ЗМ?
  - складання мед?аплану з розм?щення матер?ал?в в Internet-ЗМ?;
  - написання матер?ал?в п?д формат ? стиль ЗМ? (зокрема ?ноземними мовами для заруб?жних ЗМ?);
  - розм?щення матер?ал?в в Internet-ЗМ?.
 4. Позиц?онування перших ос?б компан?? в Internet
  - розробка концепц?? ?м?джу першо? особи, проведення фотосес??;
  - визначення ц?льових груп ? технолог?й впливу;
  - п?дб?р ц?льових Internet-ЗМ? ? орган?зац?я ?нтерв'ю;
  - позиц?онування першо? особи як експерта у в?дпов?дн?й сфер?.

Комплексне досл?дження
(експертиза ситуац?? ? розробка стратег??)

Послуга для б?знес-структур ? учасник?в вибор?в р?зного р?вня в ц?лях комплексно? оц?нки ситуац?? ? розробки адекватно? стратег?? д?й.

Експертиза включа? комплекс досл?дницьких процедур:

 • анал?з ?нформац?йного поля (мон?торинг ЗМ?);
 • анал?з статистики;
 • проведення як?сних досл?джень масово? св?домост? (3 досл?дницьк? ? 2 проектуюч? групи фокусу, 8 глибинних/експертних ?нтерв'ю);
 • проведення стартового соц?олог?чного опитування (якщо необх?дно);
 • ресурсний анал?з конкурент?в;
 • розробку стратег?? д?й Замовника (включа? ?м?джеву стратег?ю, мед?а-стратег?ю, стратег?ю конкурентно? боротьби, стратег?ю вза?мод?? з органами влади)

Терм?ни: в?д 2 (без опитування) до 3 тижн?в

Розм?щення матер?ал?в ? реклами в ЗМ?

Послуга для п?дпри?мц?в ? б?знес-структур з метою п?двищення в?домост? й присутност? в ЗМ?.

 • складання мед?а-плану (п?дб?р ЗМ? з урахуванням коеф?ц??нту 'афф?н?т?', попадання в ц?льов? групи);
 • написання матер?ал?в на визначену тему ? п?д формат видання;
 • орган?зац?я розм?щення матер?ал?в/реклами в ЗМ?;
 • в?дсл?дковування виход?в матер?ал?в/реклами.

Проведення виборчо? кампан?? (пол?тконсалтинг)

Послуга для пол?тик?в ? пол?тично? структур по п?дготовц? ? проведенню ефективно? виборчо? кампан??.

Включа? в загальному вигляд?:

 • п?дготовку стратег?? кампан?? на п?дстав? проведено? експертизи;
 • розрахунок бюджету кампан??;
 • п?дб?р кадр?в;
 • орган?зац?ю ?нформац?йно-анал?тичного забезпечення кампан??;
 • реал?зац?ю мед?йной стратег??;
 • проведення рекламно? кампан??;
 • орган?зац?ю 'польово? кампан??';
 • орган?зац?ю контрпропагандистсько? роботи;
 • орган?зац?ю юридичного супроводу.

Можливий також формат сп?льно? роботи, коли експерти агентства виступають в рол? зовн?шн?х консультант?в, зд?йснюючи стратег?чне кер?вництво кампан??ю ? аудит д?й команди Замовника.

Розробка ? проведення PR ? рекламних акц?й/заход?в

Послуга для б?знес-структур, що замовляють разов? PR-акц?? або сер?ю заход?в в рамках PR-кампан??

Включа?:

 • розробку сценар?ю;
 • написання матер?ал?в для ЗМ?;
 • розробку мед?йно? стратег?? ? орган?зац?ю розм?щення матер?ал?в в ЗМ?;
 • розробку необх?дно? рекламно? продукц??;
 • проведення акц??/заходу.

PR-кампан?я

Послуга для б?знес-структур з метою формування ?м?джу, репозиц?онування на ринку, просування бренду, п?дтримки нового комерц?йного проекту ? т.?н.

Включа?:

 • комплекс досл?джень (сер?я фокус-груп, експертне опитування, мон?торинг ЗМ?, при необх?дност? к?льк?сне опитування);
 • написання матер?ал?в для ЗМ?;
 • розробка мед?йно? стратег?? ? орган?зац?я розм?щення матер?ал?в в ЗМ?;
 • орган?зац?я PR-заход?в ? акц?й;
 • розробка необх?дно? рекламно? продукц??;
 • розробка ? реал?зац?я ?нтернет-програм.

PR перших ос?б компан?й

Послуга для кер?вник?в (топ-менеджменту) компан?й ? PR-фах?вц?в, що з?ткнулися з необх?дн?стю позиц?онування 'перших ос?б' в зовн?шньому середовищ?, п?двищення авторитету в колектив?, публ?чних виступ?в, персон?ф?кац?? б?знесу, зм?цнення в?дносин з партнерами, ЗМ? ? органами влади.

1. Експертиза ситуац??

 • Мон?торинг ЗМ? - вивчення представленност? кер?вник?в в ?нформац?йному пол?, контексту ? стилю подач? в ЗМ?
 • Сер?я фокус-груп (не менше 2) ? глибинних ?нтерв'ю (не менше 8) з? сп?вроб?тниками п?дпри?мства з метою д?агностики ставлення ? сприйняття кер?вник?в
 • Експертне опитування - досл?дження образу кер?вництва компан?? в ц?лому ? ?м?дж?в топ-менеджер?в в ц?льових групах (серед партнер?в, в ЗМ? ? органах влади)
 • При необх?дност? - фокус-групи з кл??нтами (споживачами) компан?? з метою вивчення ?м?джу кер?вництва в широк?й аудитор??
 • Аудит ефективност? д?ючих ?нструмент?в ? схем (кер?вник - прес-служба - ЗМ?), виявлення 'вузьких м?сць' ? комун?кац?йних бар'?р?в.

2. Робота з 'першими особами' компан?й

 • Консультац?? 'перших ос?б' компан?? щодо вза?мод?? з колективом ? оптим?зац?? внутр?шньо? ситуац??
 • Психолог?чне тестування топ-менеджменту
 • Проведення трен?нг?в для топ-менеджер?в з р?зно? тематики (трен?нг публ?чних виступ?в, трен?нг ведення переговор?в, трен?нг виступу перед ЗМ?)
 • Розробка PR стратег?? позиц?онування 'перших ос?б' компан?? в зовн?шньому ? внутр?шньому середовищ?.

3. Консультац?? для PR-в?дд?лу (прес-служби) компан??

 • Навчання технолог?ям публ?чних виступ?в 'перших ос?б': правила п?дготовки ньюсмейкера до виступ?в в ЗМ? ? публ?чн?й аудитор??
 • Найб?льш ефективн? технолог?? просування ньюсмейкер?в в ЗМ? - формування публ?чного обличчя компан??, персон?ф?кац?я б?знесу
 • Способи корекц?? найб?льш поширених помилок в робот? представник?в компан?й з журнал?стами: необов'язков?сть ? неч?тк?сть в терм?нах, довг? узгодження ? затвердження, 'закрит?сть' перших ос?б, оф?ц?оз в подач? под?й ? т.?н.

Проведення експертизи, розробка PR-стратег?? ? реал?зац?я заход?в для 'перших ос?б' займа? в?д 3 до 4 тижн?в.

 
 

При повному або частковому передрукуванн? матер?ал?в сайту посилання на www.agency.org.ua ? обов'язковим
©2003-2021 Агентство моделювання ситуац?й